shopify visitor statistics
NORFO / KALENDERE / ÅRSHJUL 2018-19


ÅRSHJUL 2018-19

Tidsrom

Aktivitet

Ansvarlig

Deltakere

Inviterte

Merknad

2018

 

 

 

 

 

25.08.

Lørdag

kl.10-16

Styremøte


Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 11.8.

12.-13.09

Nordisk GETS

RI

Årets DGE-er

 

Vilnius

13.-16.09.

 

TRF semi-nar og Institute

RI

Årets DGE-er + Styreleder m/følge

 

Vilnius

29.09.

Lørdag

kl. 10-16


02.11.

Fredag

kl.16-20

Styremøte
Styremøte Nofo


Styreleder
Styreleder

Styret
Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 15.09.


Innkalling og sakspapirer ut senest 22.10.

03.11.

Lørdag

kl. 10-16

Høstmøte Norfo


Styreleder

DG-ene og DGE-ene, styre,

komiteledere ungdomsutveksling

Rotary Norden

Bidragsytere

Landspresident i Rotaract

Inner Wheel


Foreløpig sakliste ut 20.09.

Sakspapirer ut senest 19.10.

30.11.

Fredag

kl. 16 -20

Styremøte Norfo


Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 16.11.

01.12.

Lørdag

kl. 10-16

Distrikts-trener-seminar.


TRF-seminar 

Styret

 

 

RRFC Bjørn Aas

DT-er for 2018-19

 

 

Ledere av TRF-komiteene i Distriktene

 

Innkalling ut senest 16.11.

Forvarsel tidligere

2019

 

 

 

 

 

01.02.

Fredag

kl 16-20

Styremøte Norfo


Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 19.1.19

02.02.

Lørdag

kl. 10-16

Opplæring av DICO og Distriktssekretærer


Strategi/ budsjett-

møte

Kom.komiteens lederStyret

 

 


Leder kommunikasjonskomiteen + Distiktenes DICO-er og sekretærer


Styret

DGE-ene

Bidragsytere

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 19.1.19

 


Forvarsel tidligere

04.04.

Tosdag

kl. 16-20

Styremøte Norfo


Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 22.03.19

05.04.

Fredag

kl. 10-16

Vårmøte Norfo

Styreleder

DG-ene og DGE-ene, styret,

komiteledere, ungdomsutveksling, Rotary Norden, bidragsytere

Landspresident i Rotaract,

Inner Wheel

 

Foreløpig innkalling ut senest 22.02.

Sakspapirer ut senest 22.03.

05.–07.04.

Fredag kl 18

Lørdag

10-16

Søndag kl 10-13


 

Norsk GETS


Styreleder

DGN-ene

Styret

komiteledere

bidragsytere

 

Dokumentene til permen må være produsert innen 22.03.

Dokumentene overleveres på møtet.

15.06.

kl 10-16

Styremøte Norfo

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 31.05.

01.-05.06.06

Convention Hamburg

RI

 

 

 


Oppdatert 15.08.2018


Oversikt Distriktskonferanser i Rotary 2018

Distrikt

DG

Tidspunkt

Sted

2250

Arild Sundland Dale

5.-7. okt 2018

Fleicher Hotel Voss

2260

Rune Magnussen

14. – 16. sept 2018

Thon Oslo Airport

2275

Thor O. Olsen

21. – 23. sept 2018

Scandic Lerkendal

2290

Gaute Johannessen

31.8 – 2.9 2018

Lyngdal

2305

Arvid Blindheim

21. – 23. sept

Scandic Seilet Molde

2310

Svein Eystein Lindberg

27. okt 2018

Klækken Hotel


Oppdatert 15.08.2018

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer