shopify visitor statistics

Komiteer


IT-Forum Norfo

Lauten, Terje - Committee Leader
Nielsen, Trond
Solheim, Einar
Bjørkøy, Aril
Rivli, Johnny
Bakken, Tor Endre
Thrane-Nielsen, Per
Nielsen, Trond
Solheim, Einar
Bakken, Tor Endre
Thrane-Nielsen, Per
Rivli, Johnny
Lauten, Terje - Committee Leader
Bjørkøy, Aril
Nielsen, Trond - Committee Leader
Solheim, Einar
Gipling, Dag
Krokstad, Tore
Bakken, Tor Endre
Loe, Fred Ståle
Danielsen, Trygve

Kommunikasjonskomiteen

Slettahjell, Tore Jørgen - Committee Leader
Lauten, Terje
Moslet, Jan
Solheim, Einar
Walbeck, Jan
Olaisen, Edrund
Bjugstad, Margit Jorun
Ellevset, Leif Agnar
Bjørkøy, Aril
Lauten, Terje
Slettahjell, Tore Jørgen - Committee Leader
Ringdal, Ole Morten Ona - Committee Leader
Olaisen, Edrund
Solheim, Einar
Julsrud, Ottar
Bjørkøy, Aril
Løken, Kari

Utvidet styre

By, Jostein - Committee Leader
Kvalsund, Gunnar
Holbein, Yvona
By, Jostein - Committee Leader
Kvalsund, Gunnar
Holbein, Yvona
Slettahjell, Tore Jørgen
Thommesen, Halvor
Stiansen, Svein Tore - Committee Leader
Johannessen, Gaute Melhus
Johannessen, Gaute Melhus
Thommesen, Halvor
Ringdal, Ole Morten Ona
Slettahjell, Tore Jørgen
Gaarden, Terje
Gaarden, Terje

Ungdomsutveksling

Fiksdal, Roald Torstein - Committee Leader
Jodalen, Vivianne
Gulli, Cato Lyche - Committee Leader
Midtskog, Ove - Committee Leader
Slettahjell, Tore Jørgen - Committee Leader

Vårmøte og Høstmøte i Norfo

Kvalsund, Gunnar
Landmark, Christin Sagen
Pedersen, Toralf
Holbein, Yvona
Sandvold, Wictor
Gran, Erik
Asmussen, Stig
Fiksdal, Roald Torstein
By, Jostein
Stiansen, Svein Tore - Committee Leader
Stabell, Herman
Lauten, Terje
Dale, Arild Sundland
Olsen, Thor O.
Magnussen, Rune
Blindheim, Arvid
Johannessen, Gaute Melhus
Lindberg, Svein Eystein
Ringdal, Ole Morten Ona
Bjørkøy, Aril
Gaarden, Terje
Stabell, Herman
Nielsen, Trond

GETS 2017

Stiansen, Svein Tore - Committee Leader
Dale, Arild Sundland
Olsen, Thor O.
Magnussen, Rune
Blindheim, Arvid
Johannessen, Gaute Melhus
Lindberg, Svein Eystein
Moe, Eiliv Todal
Kvalsund, Gunnar
By, Jostein
Holbein, Yvona
Thommesen, Halvor
Slettahjell, Tore Jørgen
Fiksdal, Roald Torstein

DRFC Grppen i Norge

Olaisen, Edrund - Committee Leader
Hausken, Johannes
Danielsen, Trygve
Hanssen, Jan Sverre
Stennes, John

Budsjett og strategimøte

Dale, Arild Sundland
Olsen, Thor O.
Magnussen, Rune
Blindheim, Arvid
Johannessen, Gaute Melhus
Lindberg, Svein Eystein
Gaarden, Terje
Stiansen, Svein Tore - Committee Leader
Ringdal, Ole Morten Ona
Fiksdal, Roald Torstein
By, Jostein
Kvalsund, Gunnar
Holbein, Yvona

GETS 2018

Stiansen, Svein Tore - Committee Leader
Johannesen, Odd Henning
Kjellmark, Ole Jørgen
Bachmann, Jutta
Osbak, Vigdis
Hernes, Sten
Lund, Baard
By, Jostein
Kvalsund, Gunnar
Holbein, Yvona
Johannessen, Gaute Melhus
Ringdal, Ole Morten Ona
Fiksdal, Roald Torstein
Lauten, Terje
Berget, Ingrid Grandum


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer