shopify visitor statistics
OM OSS / ÅRSHJUL 2022-23Årshjul for Norfo 2022-23 og distriktskonferanser 2023

NB: i tillegg til møtedatoer i denne møteplanen kommer styremøter som styret fastsetter underveis.

Tidsrom

Aktivitet

Ansvarlig

Deltakere

Inviterte

Merknad

1.7.2022 Nytt rotaryår

Nytt Styre

Nytt AU

 

 

 

 

Lørdag 27. august

Kl 10-16

Felles AU-og styremøte

 

Styreleder/ AU-leder

Arbeidsutvalget

Styret

 

Innkalling ut 13.08.22

Fysisk møte

Thon hotell Oslo Airport

13.-18. september 2022

 

Dato for de enkelte seminarer er ikke kjent pr 1. mars 2022

GETS/

GNTS /

Partner training

 

 

TRF-seminar

Action Summit

Institute

 

RID Lena Mjerskaug

Sone 17 og 18, kanskje flere

DGE, DGN + ledsagere, fagkomitéledere i distriktene

 

 

DRFC

 

 

PDG-er, andre distriktsvalgte, andre interesserte

 

Reykjavik, Island

 

Torsdag 22.09 kl 18-20

AU-møte

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

På nett Innkalling ut 14.09.22

 

Lørdag 29.10.

2022

 

 

 

 

Årsmøte del 1 og Høstmøte

Norfo

 

Styreleder

Styret, AU, DGE, komitéledere,

 

Andre gjester inviteres til Høstmøtet

f.eks Rotary Norden,

Inner wheel, evt andre

Innkalling ut innen 24.9.2022

Fysisk

Thon hotell Oslo Airport

Torsdag 17. november Strategimøte for DGE

 

 

DGE og AU

 

På nett

Erfaring fra 2021: Det kan være behov for flere møter.

Torsdag

1.12.2022, kl. 18-20

AU-møte

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

På nett. Innkalling ut innen

24.11.22

Lørdag 3.12.2021

TRF-samling

 

Oscar Høvik

DRFC-er og sonemedarbeidere

 

Fysisk

2023

 

 

 

 

 

8.-12.  januar

International Assembly

DGE m/ledsager

RI

 

Orlando, FL.

Torsdag 26.01. kl. 18-21

AU-møte

AU-leder

 

 

På nett

Innkalling og dok ut innen 16.01.23

Budsjettmøte 16.02.

kl. 18-20

DGE + AU

 

 

 

På nett

Torsdag 30.03. kl 18-21

AU-møte

Leder i AU

AU, sekretær, økonomiansvarlig

 

På nett

Fredag 21.04 kl 10-16

Årsmøte del 2

Vårmøte Norfo

 

Styreleder

DG og DGE-ene, styret, komiteledere

RN og bidragsytere ShelterBox? Evt andre

Innkalling ut 23.03.2023

Fysisk

Fredag 21. til søndag 23. april

 

Lørdag kl 10-17 og søndag kl 09-13, evt 16

Norske GETS

AU-leder

DGN-ene med ledsagere, AU-leder, sekretær, bidragsytere

 

Dokumenter til GETS må være på Medlemsnett 03.04.2023

27.-31.mai

Convention Melbourne, Australia

RI

Alle rotarianere som vil!

 

 

Tirsdag 13.06.2023

AU-møte

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

På nett

Innkalling og papirer ut 30.05.2022

1.7.2023

Nytt rotaryår

Nytt styre

Nytt AU

 

 

 

 

August

Møte Styret og AU

Styreleder/

AU-leder

 

 

Fysisk

 

 

 

 

 

 


 Oppdatert 25. juli 2022

Rotary Distriktskonferanser 2023

Distrikt

Dato

Guvernør

Sted

2250

27.-29. okt.

Wibeke Natås


2260

22.-24. sept.

Knut Willy Sørensen


2275

29. sept-1. okt.

Sissel Slettum Bjerke

Scandic Lerkendal, Trondheim

2290

1.-3. sept.

Ole Sverre Lund

Scandic Park Sandefjord

2305

22.-24. sept.

Anders Andersson

Charlottenberg hotell, Charlottenberg

2310

14-15 . okt.

Torhild Hallre

Sundvollen Hotell


Oppdatert 8.5 2023


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer