shopify visitor statistics

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 1. nov.

Ledig verv i Ungdomsutvekslingskomiteen i Rotary

Short Term Coordinator, Inbound


Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ for de seks distriktene, herunder for arbeidet med Ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomitéen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO) en fra hvert distrikt. MDYEO = Multi District Youth Exchange Officer.

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komité, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse. 

Pr 1. juli 2022 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania (ledig fra 01.11.2023)
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term Coordinator Inbound (ledig umiddelbart)
  • Short Term Coordinator Outbound
  • Ansvarlig for IT og vår database
  • Ansvarlig for innkjøp, arrangement og fakturering
  • Ansvarlig for norsk opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)

 Det spennende vervet som Short Term Coordinator, Inbound er ledig, og lyses ut for en  periode

fra 01.11.2023 til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.

 Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og stillingen rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller email: mdyeo@rotary.no 

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og sendes til sekretær

Thor O. Olsen på email; thor.o.olsen@ntnu.no  

Frist: 1. november 2023. 

Det må påregnes å bruke en del tid på e-poster, avklaringer og oppfølging gjennom vinteren. 

Sommercamps – generelt

Short Term Youth Exchange Program (STEP), som omhandler sommerleirer og camps, er en del av Rotarys samlede ungdomsutvekslingsprogram.

Sommerleirer og camps er tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa også i flere land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager, og arrangeres i skolenes sommerferie (juni-juli-august). I Norge som regel i august.

Det er Rotary sine klubber i Norge og i utlandet (i samarbeid med distriketen) som arrangerer leirene, og som skaffer deltakere etter at leirene/ campene blir utlyst på Rotary sine web-sider.

Det er åpent for alle, også barn av Rotary medlemmer kan søke/ delta. 

Inbound Coordinators oppgaver og ansvar

·       Bistå de 6 norske distrikter og klubber som planlegger eller ønsker å arrangere sommerleir med rådgivning og praktiskr råd/ praktisk info. Hjelp til invitasjoner.

·       Være en pådriver for at flest mulig distrikt arrangerer camper hvert år.

·       Publisere de ulike norske campene på vår Webside tidlig på vinteren (sammen med DICO).

·       Bistå internasjonale distrikter, klubber og søkere med informasjon om sommerleirer som arrangeres i Norge

·       Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer/ camper.

·       Kvalitetssikre og eventuelt godkjenne mottatte søknader, og videresendes dem til camp-kontakter for de norske sommerleirene.

·       Holde tett kontakt med de 6 DYEO’ene (distriktsansvarlige).

·       Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og den norske camparrangøren.

Pr 1. juli 2023 ser organisasjonskartet til ungdomsutvekslingen slik ut: 
Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

25. september 2023

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

Eda-Eidskog RKi arrangerte Distriktskonferansen i Sverige 22.-24. september.og Distriktsguvernør Anders Andersson er svensk. Tema var bla. psykisk helse/suicid og likestilling på mannsdominerte områder. Her kan du lese mer fra konferansen.

Rotary Norden nr. 5-2023

22. september 2023

Rotary Norden nr. 5-2023

Grunnutdanning og leseferdighet er månedens internasjonale månedstema. Rotary Norden tar denne gang for seg aktuelle skoletemaer i våre egne land med caser der Rotary er engasjert

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

6. september 2023

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 1. nov.

Månedens Rotarytema er utdanning

3. september 2023

Månedens Rotarytema er utdanning

Rotary støtter prosjekter som gir bar og unge utdanning. Det er også viktig at jenter og kvinner får utdanning.

Hva er Rotary for deg?

30. august 2023

Hva er Rotary for deg?

Vi har spurt Arne, rotarymedlem og klubbpresident i år, hva Rotary betyr for ham. Har du lyst til å høre hva han svarer?

Hva med å studere ett år i USA?

11. august 2023

Hva med å studere ett år i USA?

Sjekk Georgiastipendet hvis du er mellom 18 og 24 år.

Rotary Norden nr. 4 - 2023

17. juli 2023

Rotary Norden nr. 4 - 2023

I sommer kan du kose deg med mye godt Rotarystoff i siste nummer av medlemsbladet Rotary Norden.

Velkommen til nytt Rotary-år

11. juli 2023

Velkommen til nytt Rotary-år

Vår nye Rotary International President Gordon Mclnally ønsker alle
velkommen til "sitt" Rotary år!
Trykk på bildet og les mer.

Månedens tema er overgang til nytt Rotaryår

9. juli 2023

Månedens tema er overgang til nytt Rotaryår

Og da sier vi takk til Jennifer Jones og ønsker den nye verdenspresidenten Gordon Mcinally velkommen. Hans visjon er å skape håp i verden ved å jobbe for fred og mental helse. Han oppfordrer rotaryanere til å kommunisere tydelig om dette og skape endring

Kommunikasjonskomiteen inviterer til webkurs 11. mai kl. 20

10. mai 2023

Kommunikasjonskomiteen inviterer til webkurs 11. mai kl. 20

Blir du frustrert når du legger ut saker på nettsida, og får ikke til å bruke systemene? Da bør du bli med på digitalt kurs og få mange praktiske, gode tips. Vi har dyktige folk i egne rekker og Tore Jørgen Slettahjell er kursleder på Zoom.


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer