shopify visitor statistics
NORFO / OM OSS / ROLLER


Oppnevninger/roller og funksjonstid i Norfo pr 1. juli 2021 (ikke oppdatert for 2022)

Aktivitet/roller

Oppnevnt av

Leder/administrator/koordinator

Når oppnevnt

Funksjonstid

Multi District Executive Secretary (MDES)

RIs Board of Directors

Trond Nielsen

 

RI 30.06.2021

01.07.2021 – 30.06.2023

                     

Webmaster

Arbeidsutvalget (AU) etter innstilling fra kom.komiteen

Trygve Danielsen

 

AU 19.05.2021

01.07.2021 – 30.06.2024

Webredaktør

AU etter innstilling fra kom.komiteen

Åse Kongsvold

AU

12.04.2018

12.04.2018 – 30.06.2024

Leder av kom.komiteen

AU etter innstilling fra kom.komiteen

Berit Reppesgård

AU 22.06.2021

 01.07.2021 - 30.06.2024

Ungdomsutvekslingen

Leder Short Term

      -Inbound

      -Outbound

Koordinator innkjøp

AU

Rolf Thingvold


Vivianne Jodalen

Inger Marie Seth 

Anja Michaelis
AU 2021

AU 2021

01.07.2019.- 30.06.2022

21.10.2016 – 30.06.2022

1.7.2019-30.6.2022  

 


 

 

 


Georgia Rotary Student Program (GRSP) (inkl. Georgia Takkestipend) 

Styret i Norfo

Sean Armana

Vårmøtet 2020

01.02.2019 – 30.06.2022

 


Rotarys Landsarkiv

Vår/Høstmøtet

Ingrid Grandum Berget

Vårmøtet 2015

01.07.2017 – Jan 2022

Rotary Norden, norsk redaktør

Vår/Høstmøtet

Ottar Julsrud

Høstmøtet 2018

01.01.2019 – 31.12.2022

Rotary Norden, norsk administrator

Vår/Høstmøtet

Herman Stabell

Høstmøtet 2018

01.01.2018 – 31.12.2022

Rotary Norden, medlem i representantskapet

Vår/Høstmøtet

Margit Bjugstad

Høstmøtet 2018

01.01.2019   – 31.12.2022

                      

Sekretær i Norfo

Styret

Johan Østby

Styret 30.11.2018

01.07.2019-30.06.2022

Korrespondent multi-distrikt ung.utveksling

Styret

Ove Midtskog

Gül Capar Mogensen

AU 27.04.2020

01.07.20 - 30.06.2023

Leder i Norfos arbeidsutvalg (AU)

Styret

Ine Barlie

Etter rulleringsplan

01.07.2021 - 30.06.2022

Økonomileder Norfo

Styret

Halvor Thommesen

AU 04.04.2019

01.07.2020 - 30.06.2022

 Georgiastipendet er slått sammen med Takkestipendet  jf Vårmøtet 2020

Oppdatert 14.12.2021Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer